Veiligheid

 • Richt nooit een wapen op personen.
 • Behandel een wapen altijd alsof het geladen is.
 • Indien géén veiligheidscommissaris of bestuurslid aanwezig is wordt niet geschoten.
 • Wapens pas laden op de schietstand. Loop dient altijd in de richting van de kogelvanger te wijzen.
 • Indien een wapen niet wordt gebruikt, moet de grendel zijn geopend, het magazijn zijn verwijderd of cilinders van revolvers zijn opengeklapt. Vervoer van wapens van en naar de schietstand dient plaats te vinden in een koffers, foedraal of kist(je).
 • Na het schieten dienen de wapens te worden opgeborgen in een afsluitbare koffer, foedraal, tas of, voor pistolen van de vereniging, kistje. Wapens en munitie nooit onbeheerd op de schietstand achterlaten!
 • Demonstratie van wapens uitsluitend op de schietstand. Bezichtiging van wapens –na toestemming- in de bestuurskamer, doch nooit in de kantine.
 • Het is verboden zonder toestemming van de eigenaar, het wapen van iemand anders ter hand te nemen.
 • Bij storing aan wapen (of patroon) dient het wapen tenminste 30 seconden in de hand met de loop richting kogelvanger gericht te blijven. Is de storing niet veilig zelf op te lossen waarschuw dan onmiddellijk een veiligheidscommissaris, een ervaren medeschutter, een instructeur of een dienstdoend bestuurslid.
 • Bij het commando STOP-STOP-STOP of VAST VUREN of rood signaal/licht doet u het volgende:

a. Leg het wapen neer met de loop veilige richting (meestal kogelvanger)
b. Doe een stap achteruit
c. Wacht op vervolg instructies (die kunnen o.a. zijn ontladen wapens of vervolg uw schietserie).

 • Ziet U een gevaarlijke situatie (ontstaan) geef het commando STOP-STOP-STOP en activeer het rood signaal/licht. Waarschuw de veiligheidscommissaris of bestuurslid.
 • Alle aanwijzingen van de veiligheidscommissaris moeten direct en zonder tegenspraak worden opgevolgd. Ga niet met hem/haar in discussie, hij/zij is op dat moment het hoogste gezag op de schietbanen. Dit kan ook betekenen dat u zich van de schietbaan moet verwijderen zonder de schietserie af te maken. Met klachten kunt u zich wenden tot het bestuur.
 • Op de schietstand bevinden zich alleen personen die lid zijn van de schietvereniging (met uitzondering van districtkampioenschappen en wedstrijden). Ook is het verboden toeschouwers mee te nemen op de schietstand, deze blijven achter het glas. Dit geldt ook voor district-kampioenschappen en wedstrijden.