KNSA basiscertificaat

Onze vereniging HASV is op 21 februari 2023 door de KNSA in het bezit gesteld van het certificaat Basiscertificering.
Dit certificaat is geldig tot 21 februari 2027.

Waarom deze certificering ?

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, dienen schietsportverenigingen die gebruik maken van vuurwapens en daarvoor een verenigingsverlof dan wel voor de leden een privéverlof aanvragen, door de KNSA gecertificeerd te worden. Daarvoor biedt de KNSA een programma Basiscertificering, dat zich vooral richt op veiligheid, ballotage van nieuwe leden, het monitoren van bestaande leden, het aanvragen en verkrijgen van een vuurwapenverlof en op de naleving van Wet- en regelgeving.