Lid worden ?

De vrouwen en mannen van de HASV schieten op de woensdagavonden op de schietbanen in Noordwijkerhout. Indien u na het lezen van deze website overweegt om lid van onze kleine gezellige vereniging te worden, dan is de volgende informatie van u van belang.

Om uiteindelijk lid te mogen worden van onze vereniging dient u 16 jaar of ouder te zijn. Tevens moet u een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, niet ouder dan 6 maanden, waaruit blijkt dat de wetgever geen bezwaar heeft tegen uw lidmaatschap bij een schietsportvereniging. Indien u al lid bent bij een andere vereniging en in het bezit van een geldig wapenverlof (model WM4), dan kan in plaats van een VOG een kopie van het wapenverlof worden overgelegd.

Kosten van lidmaatschap bij de HASV zijn laag, zeker vergeleken met wat u betaald voor een lidmaatschap bij een commerciële sportschool. De HASV is geen instelling met aandeelhouders, het is gewoon een gezellige vereniging van en voorsportschutters. De omzet die onze vereniging maakt gaat terug naar onze leden in de vorm van bijvoorbeeld een feestavond of de aanschaf van een nieuw verenigingswapen.

Daarnaast bent u als lid van de HASV tevens aangesloten bij de KNSA. Bij aanmelding valt u, als onderdeel van de standaard service- en dienstenpakket van de KNSA , onder de collectieve WA- en rechtsbijstandverzekering. 
U krijgt u van de KNSA een persoonlijke licentienummer waarmee u kunt deelnemen aan de verschillende officiële schietwedstrijden. Tevens ontvangt u vijf keer per jaar de “Schietsport”, het magazine voor de Nederlandse sportschutter.

Voor 2015 en 2016 bedraagt de contributie € 150,- voor 12 maanden en zijn er éénmalige inschrijfkosten van € 35,-. Dit is exclusief de verplichte afdracht aan de KNSA.
Gezinsleden van een lid, zoals een (huwelijks-)partner of een op hetzelfde adres wonend meerderjarig kind, ontvangen een korting van 20% op het contributiebedrag.
Over de hoogte van de verplichte afdracht aan de KNSA kunt u hier meer informatie vinden.

– BELANGRIJKE OPMERKING – Hoewel de contributie bij de HASV op zich al heel schappelijk is, kan het zelfs zo zijn dat u een lager bedrag hoeft te betalen:

  • De HASV laat u niet betalen voor de maanden van het jaar waarop u geen lid was. Dus wordt u later in het jaar lid, dan betaalt u niet voor de gemiste maanden!
  • Leden die bij een andere schietvereniging al de jaarlijkse KNSA-afdracht betalen hoeven dit bij de HASV niet nog eens te doen. Dit klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar dat is echter bij sommige verenigingen niet altijd de praktijk.

Wat zijn de eerste stappen die u moet ondernemen op weg naar lidmaatschap bij de HASV?

Stap:1

U schrijft een brief naar de HASV waarin u het volgende in blokletters vermeldt:

  1. uw achternaam en voornamen voluit;
  2. uw roepnaam;
  3. geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
  4. uw woonadres, postcode en plaats;
  5. telefoonnummer(s) en e-mailadres;
  6. een korte toelichting waarom u lid wilt worden van de HASV.

Stuur de brief, voorzien van een handtekening, naar het volgende postadres:
Secretariaat HASV
Dijkzicht 4 
2211 HZ Noordwijkerhout


Stap: 2

Aan de hand van uw brief zal het bestuur van de HASV besluiten of u uitgenodigd zult worden voor een bezoek om kennis te maken met onze schietsportvereniging. 
Een uitnodiging is noodzakelijk om onze vereniging te mogen bezoeken. Dit klinkt misschien streng maar het is noodzakelijk. Wij beoefenen onze sport immers met vuurwapens en de handhaving van de veiligheid is vereist.

U wordt uitgenodigd om ons te ontmoeten en een indruk op te doen van onze vereniging. Vergeet niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als bijvoorbeeld een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs!

U betaalt 10 euro toegangsgeld, die in mindering gebracht wordt van het inschrijfgeld indien u besluit om aspirant-lid te worden. Tijdens dit bezoek kunt u onder begeleiding schieten met het klein kaliber geweer en karabijn.

Indien u tijdens de kennismakingavond aangeeft dat u verder wilt, dan wordt u uitgenodigd voor een tweede bezoek.


Stap: 3

Tijdens het tweede bezoek heeft u een gesprek met het bestuur waar alles over uw aspirant-lidmaatschap besproken wordt. Van de secretaris krijgt u de formulieren mee waarmee u een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kunt aanvragen.


Stap: 4

Een aspirant-lidmaatschap duurt zes maanden. In deze periode kunt u beoordelen of het lidmaatschap bij de HASV bij u past en kunnen de leden van de HASV een oordeel vormen of u over voldoende verantwoordelijk beschikt en geen risico vormt voor de veiligheid. Het is overigens niet vereist dat u op alle verenigingsavonden aanwezig bent, maar er zal wel gekeken worden of u voldoende aanwezig bent geweest om tot een positief oordeel te komen.


Stap: 5

De laatste stap.Indien tijdens uw aspirant-lidmaatschap niet gebleken is van enig bezwaar om uw lidmaatschap voort te zetten, dan wordt u een volwaardig (hoofd)lid van onze schietsportvereniging.