Gedragsregels

Van alle verenigingsleden wordt het volgende verwacht:

  • Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is.
  • De rommel die u maakt, ruimt u zelf op.
  • Na het schieten raapt u de hulzen, gebruikte schijven, lege munitiedoosjes e.d. op en deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken. Papier in de papierbak.
  • Na het gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikt kopjes, glazen, flesjes, bordjes e.d. terug naar de bar.
  • Consumpties rekent u contant af (de vereniging heeft geen pin-mogelijkheden).
  • In de omgang met anderen hanteert u de fatsoensregels die onder beschaafde mensen gebruikelijk zijn.
  • Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de veiligheidscommissaris , vetrouwenspersoon of met een bestuurslid.
  • Auto’s, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en wel zo, dat het vervoersmiddel geen overlast aan anderen bezorgt.
  • Het is verboden om voor en tijdens het schieten alcohol of andere stoffen die het gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet heeft de veiligheidscommissaris de bevoegdheid u de toegang tot de schietbanen te ontzeggen.
  • Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen.